Hàng Trung Quốc về ngày 23/03/2018

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 23/03/2018
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL
1 DMDT506 Trình   điều khiển động cơ bước ba pha Leetro Chiếc 2
2 LMS700KF06-003 màn   hình không có tấm cảm ứng Trung   Quốc LCD   7inch 5
3 Thẻ   nhớ TRANSCEND 4G Thẻ   nhớ TRANSCEND 4G nâng cấp từ 128M, class 4, in ấn đầy đủ trên thân sản phẩm,   không đầu lọc thẻ, hộp đựng trong  1000
4 MCC162-16io1b   162A ycbg   hàng cũ 3
5 2SC1971 HÀNG   MẪU 3
6 2SC1945 3
7 KCS057QV1AJ-G23 1
8 Buzi  Làm đúng theo mẫu 1
9 Pin   lithium 3.7V 5000mah Ultrafire 10
10 MinIR-5  Hàng mới chính hãng, loại 0-5%  5
11 Dây cáp HÀNG   ĐỔI
12 CO 1
13 FQPF12N60C 2000