Hàng Trung Quốc về ngày 29/12/2016


  DANH SÁCH XÁC NHẬN HÀNG TQ VỀ NGÀY  29/12/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu
  SL
Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra
1 LMS700KF06-003 Trung   Quốc              5 KHOATHV Anh   Hiếu Hàng   về Đủ SL
2 60807181 Schroff     20 AnhTQ Ảnh chụp màn hình_2016-06-27_172749.png   Anh Việt Hàng   về Đủ SL
3 20817622 Schroff 20 AnhTQ Anh   Việt Hàng   về Đủ SL
4 Giắc   D-sub 26 chân 3 hàng đực 10 AnhTQ Anh   Việt Hàng   về Đủ SL
5 2MBI300U4D-120-50  Hàng   cũ đã qua sử dụng
    yêu cầu chọn con đẹp có vít vặn, yêu cầu mua đúng nguồn cũ đã đặt
 đặt gần nhất 12/09/2016 4 Loantt Anh Nghĩa Hàng   về Đủ SL
6 WDD35D4
  1
HUYVN ANH   PHƯƠNG Hàng   về Đủ SL
7 MD2202-D16 yêu   cầu mua đúng mã hàng M-Systems 5 Loantt Anh Trung Hàng   về Đủ SL
8 AC82GM45 Intersil SMD               3 KHOATHV Anh   Minh  Hàng   về Đủ SL
9 60CPQ150 150V-63A IR TO-247               5 KHOATHV Anh   Minh  Hàng   về Đủ SL
10 PBV   R005-1% PIN-4               5 KHOATHV Anh   Minh  Hàng   về Đủ SL
11 FAN6921MRMY 16SOIC 10 Dinhttk Anh Quyết Hàng   về Đủ SL
12 TPS23756PWPR 20-HTSSOP 10 Dinhttk Anh Quyết Hàng   về Đủ SL
13 TPS2375D SOP8
  5
Dinhttk Anh Quyết Hàng   về Đủ SL
14 KSZ8051MNL QFN32 
  5
Dinhttk Anh Quyết Hàng   về Đủ SL
15 BR-AGCF2W  (A98L-0031-0011)  Pin   6V có giắc cắm gồm 2 quả tích hợp panasonic giống   ảnh khách gửi 5  LOANTT   Anh Nguyện  Hàng   về Đủ SL
16 BR-2/3AGCT4A  (A98L-0031-0025)  Pin   6V có giắc cắm gồm 4  quả tích hợp panasonic 25  LOANTT   Anh Nguyện  Hàng   về Đủ SL
17 A98L-0031-0026 Pin   3V có giắc cắm đặc biệt như hình ảnh Fanuc 10  LOANTT   Anh Nguyện  Hàng   về Đủ SL
18 CH4-2032 Đế   cho Pin CR2032, loại đứng Mua   đúng link khách gửi
  100
Hàng   về Đủ SL
19 STR   F6553 TO-220F-6
  3
KHOATHV Anh   Sang Hàng   về Đủ SL
20 LA4490 SIP-14  2 KHOATHV Anh   Sang Hàng   về Đủ SL
21 AK4396VF AKM TSSOP-28 5 KHOATHV Anh   Kiên Hàng   về Đủ SL
22 TMS320DA150PGE TI TQFP-144 5 KHOATHV Anh   Kiên Hàng   về Đủ SL
23 TNY178PN DIP-7
  50
DUNGLT A   HiẾU
  Hàng về Đủ SL
24 FQP3P50 TO-220             20 DUNGLT A   HÙNG Hàng   về Đủ SL
25 IRFB20N50K  TO-220 10 Dinhttk Anh Quyết Hàng   về Đủ SL
26 R150
  SMD
20 Dinhttk Anh Quyết Hàng   về Đủ SL
27 IP178D-LF QFP128 5 Dinhttk Anh Quyết Hàng   về Đủ SL
28 SI4835DDY     SOP8 5 Dinhttk Anh Quyết Hàng   về Đủ SL
29 CD4047BE TI DIP-14             50 KHOATHV Thoa  Hàng   về Đủ SL
30 TIL117 Fairchild DIP-6             15 KHOATHV Thoa  Hàng   về Đủ SL
31 J352  China TO-3P             10 KHOATHV Thoa  Hàng   về Đủ SL
32 KSH13009AL China TO-3P             10 KHOATHV Thoa  Hàng   về Đủ SL
33 1N4744A China DO-41           100 KHOATHV Thoa  Hàng   về Đủ SL
34 1N4735A  China DO-41           100 KHOATHV Thoa  Hàng   về Đủ SL
35 CP151D ST SOP-8             20 KHOATHV Anh   Thanh Hàng   về Đủ SL
36 6DI20MS-050A Fuji DIP-11               2 KHOATHV Anh   Thanh Hàng   về Đủ SL
37 TLP541G Toshiba DIP-6               5 KHOATHV Anh   Minh  Hàng   về Đủ SL
38 TLP741G Toshiba DIP-6               5 KHOATHV Anh   Minh  Hàng   về Đủ SL
39 7376A10 Analog TSOP-14               5 KHOATHV Anh   Hiền Hàng   về Đủ SL
40 K2221 China TO-3P
                  10
KHOATHV Thoa  Hàng   về Đủ SL
41 FX1N-60MR-001
  Yêu cầu hàng Chính hãng mới 100%
MITSUBISHI  đặt gần nhất 25/10/2016 2  LOANTT   Anh Nguyện  Hàng   về Đủ SL
42 FX1N-60MT-001 Yêu   cầu hàng Chính hãng mới 100% MITSUBISHI  đặt gần nhất 25/10/2016     4  LOANTT   Anh Nguyện  Hàng   về Đủ SL
43 IC-R8500
  Bao gồm đầy đủ phụ kiện + Nguồn 
ICOM Máy   thu             12 TUYENNV ANH   THẾ Hàng   về Đủ SL
44 khung   giàn anh Sơn 2 Anh   Sơn Hàng   về Đủ SL
45 12V2A 插头   5.5*2.5-2.1 20 Loantt Anh Nghĩa Hàng   về Đủ SL
46 ADAPTER 12V5A 插头   5.5*2.5-2.1
  10
Loantt Anh Nghĩa Hàng   về Đủ SL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *