Hàng Trung Quốc về ngày 30/05/2016

DANH SÁCH HÀNG HÀNG TQ VỀ NGÀY 30/05/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng sx SL Nhân viên Khách   hàng Chú ý
1     E3FA-DN11 Hàng mới 100%,   nguồn cung cấp 10-30VDC
  Omron
68 DUNGLT Trung Hàng   đã về đủ
2 E3ZG-T61-S 2M 1 bộ = 1 thu +   1 phát
    (Mua đúng hàng mẫu về ngày 14/3/2016)
Omron 7 DUNGLT Trung Hàng   đã về đủ
3 NTE0505MC Murata          10 KHOATHV Anh   Tri Hàng   đã về đủ
4 DS1232L Hàng   đổi cho khách 20 Thieptx Anh   Tăng Hàng   đã về đủ
5 CAP   102
  5%

   NPO 50V     5% 
       8,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
6 CAP   103 5%  X7R 50V 5%         4,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
7 CAP   104 5%  X7R 50V 5%       16,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
8 CAP   106 5%  X5R 10V 10%         3,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
9 CAP   33pF 5%  NPO 50V 5%         4,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
10 TỤ   HÓA 100uF/16V ø5x11mm   hoặc ø5x7mm        1,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
11 TỤ   HÓA 220uF/16V ø6x11mm        5,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
12 TỤ   HÓA 470u/25V ø8x12mm        2,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
13 TỤ   CCB 474/400V Khoảng   cách chân 15mm        2,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
14 TỤ   cao áp 471/1KV 470R   / 1KV        2,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
15 RES   100K 1/4W   5%        5,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
16 RES   10K 1/4W   5%      10,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
17 RES   10M 1/4W   5%      10,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
18 RES   220R 1/4W   5%      10,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
19 RES   470K 1/4W   5%        5,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
20 RES   560R 1/4W   5%      10,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
21 RES   100R 1/4W   5%        5,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
22 Diode   1N4007 Diode   Switching        2,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
23 Diode   1N4148 DIODE   GEN PURP 2500/Reel (3 Reel)        7,500 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
24 Zener   12V Diode   Zener Single 12V 5%        2,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
25 Zener   5V1 Diode   Zener Single 5.1V 5%        5,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
26 Diode   P6KE6.8A TVS   DIODE 5.8VWM 10.5VC DO204AC        2,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
27 LED   Blue        5,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
28 Transistor   13001 NPN   SILICON POWER TRANSISTOR        2,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
29 Transistor   A1015 SOT23   TRANS PNP           100 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
30 Transistor   C1815 SOT23   TRANS NPN        6,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
31 Triac   BTA16 Silicon   Bidirectional Thyristors hàng TQ loại nhỏ        2,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
32 Mắt   thu IR 1838 38Khz
    型号/规格: 1838D 
       1,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
33 Jum   đơn đực  2.54mm,   (1* 40PIN) Loại cao 11mm           100 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
34 Jumper   đơn đực  2.54mm   (1* 40PIN)
    , loại cao 19mm
          100 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ
35 SW   (6x6x5) 6x6x5mm        2,000 ThiêpTX Anh   Khánh Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *