AMS1084CM

10,000 

5A Low Dropout Voltage Regulator

còn 3 hàng (có thể đặt hàng trước)