Header đực 2×40

5,000 

  2.54mm 40×2 Double Male Pin Header
Desciption
 
Chân xi màu vàng (Gold Plated Pins )
2 x 40 pin chuẩn chân vuông 0.25″ khoảng cách 0.1″ (2,54 mm)
Khoảng nhiệt độ: -55oC to +105oC 
Dòng tải 1A
Sử dụng với Đầu nối
 

Danh mục: