HHX-45114RF-35

9,000 

 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-45114RF-35

red

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.48W

    9,000

HHX-45114YF-35

yellow

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.48W

    9,000

HHX-45114BF-35

blue

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.48W

    9,000

HHX-45114GF-35

green

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.48W

    9,000

HHX-45114WF-35

white

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.48W

    9,000

HHX-45114WYF-35

warm white

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.48W

    9,000

 

Danh mục: