HHX-54172IRF-56

13,800 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-54172IRF-56

red

5630-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.24W

   13,800

HHX-54172IYF-56

yellow

5630-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.24W

   13,800

HHX-54172IBF-56

blue

5630-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.24W

   13,800

HHX-54172IBF-56

green

5630-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.24W

   13,800

HHX-54172IWF-56

white

5630-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.24W

   13,800

HHX-54172IWYF-56

warm white

5630-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.24W

   13,800

Danh mục: