IDC2.5(1:2)

500 

IDC2.5(1:2)

Liên hệ: Mr. Trí – 0398.424.417

Email: hcm_sales1@techpal.vn