Lõi nam châm biến áp PQ3535 PC40

Liên hệ

 

Danh mục: