SRU5028-3R3Y

24,900 

Fixed Inductors 3.3uH 30% SMD 5028

Cho phép đặt hàng trước