TLP560G

20,000 

Opto 600V-100mA, Kiểu chân: DIP-5

Danh mục: