Tag Archives: Danh sách hàng Taobao

Danh sách hàng Taobao, Trung Quốc về ngày 26/04/2014

 

STT Ngày đặt hàng Nhân viên  Tên linh kiện Khách hàng SL
1 04-08-2014 Phạm Thị Đông E3Z D61 PMTT 6
2 04-10-2014 Phạm Thị Đông E3Z-D81 PMTT 8
3 16/04/2014 Thanhptp Nguồn 24V-0.7A Anh Trung 70
4 16/4/2014 Phạm Thị Đông HX-6510 Anh Sơn SM 3
5 16/04/2014 Thanhptp

Tivi Box
Anh Trung 31
6 18/4/2014 Phạm Thị Đông LHL13TB103J Anh Sơn SM 50
7   Vũ Thị Thư SRUDH-SS-112D1

Trang Techno
5
8 16/4/2014 Phạm Thị Đông E3Z D61 PMTT 8

Danh sách hàng Taobao, Trung Quốc về ngày 24/04/2014

Danh sách hàng Trung Quốc về ngày 21/04/2014

STT Ngày đặt hàng Nhân viên  Tên linh kiện Khách hàng SL
1 16/4/2014 Vũ Thị Thư 2SK3476  Quế Dương  20
2 16/4/2014 Vũ Thị Thư 2SK3475 Quế Dương 30
3 16/4/2014 Vũ Thị Thư MA2Z077 (MA77) Quế Dương 100
4 17/04/2014 Vũ Thị Thư

Camera
Phạm Mạnh Cường 5
5 29-03-2014 Lê Minh Quý PSR-S500 Anh Phát
12
6 04-08-2014 Phạm Thị Đông NA2-N8
(NA2-N8P và NA2-N8D)
PMTT 3
7 04-08-2014 Phạm Thị Đông

FX-101-CC2
PMTT 2
8 04-08-2014 Phạm Thị Đông

FT-42
PMTT 2
9 04-10-2014 Nguyễn Tuyển HDS1021M Anh Đức – CANPAC 1
10 04-10-2014 Phạm Thị Đông SSEB 16 PMTT 14

11
04-12-2014 Phạm Thị Đông TXD2-5V-1
 
Cty JVN
500
12 14/4/2014 Phạm Thị Đông CDU 20-80D PMTT 8

13
15-04-2014 Nguyễn Tuyển MAX6675 Anh Đức TQ 2
14 14/4/2014 Vũ Thị Thư SST29EE020 Nguyễn Cao Vượng  5
15   Truyện Thẻ nhớ 2G Kingston Nguyễn Hữu Thường (Newtech) 10.000
16   Anh Tuyển Rowle 10A/240VAC-24VDC chansin A Minh Hà Nội  5.000 

 

Danh sách hàng Taobao, Trung Quốc về ngày 14/04/2014

Trân trọng gửi tới quý khách hàng đặt hàng linh kiện tại TECHPAL danh sách hàng về ngày 14/04/2014. Để quý khách hàng tiện tra cứu đơn hàng và bố trí công việc.

Ngày đặt Nhân viên  Tên linh kiện Khách hàng Số lượng
28/3/2014 Phạm Thị Đông E3Z T61 2M PMTT 2
28/3/2014 Phạm Thị Đông TY-AB-60-LED Anh Trung 10
28/3/2014 Phạm Thị Đông 08CZ-6Y Anh Sơn – Sm 20
28/3/2014 Phạm Thị Đông 09CZ-6Y Anh Sơn – Sm 20
28/3/2014 Phạm Thị Đông NRF110-5A Anh Sơn – Sm 10
27/3/2014 Phạm Thị Đông SP14Q009 Anh Hưng 2
28-03-2014 Nguyễn Tuyển 单边仪表外壳/塑料PLC工控盒2-02C:145*90*41(不含端子) Anh Khắc Thành 15
28-03-2014 Nguyễn Tuyển 塑料仪表壳体 PLC工控盒 单边型号2-01C:115*90*41 mm Anh Khắc Thành 10
28-03-2014 Vũ Thị Thư SRUDH-SS-112D1 Huỳnh Thị Trang  49
01-04-2014 Truyen VV Thẻ nhớ 2G Kingston Anh Thường )  2,000
01-04-2014 Truyen VV Thẻ nhớ 4G Kington Anh Thường 2,000
31-03-2014 Lê Minh Quý M27C1001-12F1 Anh Cường 5
01-04-2014 Lê Minh Quý TMS27C010A-12  90,034
02-04-2014 Lê Minh Quý TMP284C00AP-6 54,020
03-04-2014 Lê Minh Quý D43256BCZ-70L 67,526
04-04-2014 Lê Minh Quý AD812ARZ  90,034
05-04-2014 Lê Minh Quý PC929   31,512
06-04-2014 Lê Minh Quý TL1451A   18,007
07-04-2014 Lê Minh Quý TLP250  22,509
08-04-2014 Lê Minh Quý TLP251  22,509

Khi có nhu cầu đặt hàng linh kiện. Quý khách hàng vui lòng liên hệ. Chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng với chi phí rẻ nhất, chất lượng chính hãng.