Tag Archives: Hàng Mouser về ngày 17/07/2017

Hàng Mouser về ngày 17/07/2017

DANH SÁCH HÀNG MOUSER VỀ NGÀY 17/07/2017
Index Part Number Description Available   Quantity Nhân viên  Khách hàng Ghi chú
1 BCX52-16,115 Bipolar   Transistors – BJT TRANS MED PWR TAPE-7 1 LOANTT Anh Thắng  Hàng đã về đủ
2 BCX55-16,135 Bipolar   Transistors – BJT TRANS MED PWR TAPE13 1 LOANTT Anh Thắng  Hàng đã về đủ
3 TPS61170DRVR Switching   Voltage Regulators 1.2A Sw Hi Vltg Boost Conv 2 LOANTT Anh Thắng  Hàng đã về đủ
4 P6KE12 ESD   Suppressors / TVS Diodes 9.72Vr 600W 35A 10% Uni-Directional 1 LOANTT Anh Thắng  Hàng đã về đủ
5 MC78L05ABDR2G Linear   Voltage Regulators 5V 100mA Positive 1 LOANTT Anh Thắng Hàng đã về đủ
6 BAS21 Diodes   – General Purpose, Power, Switching 250V 200mA 1 LOANTT Anh Thắng  Hàng đã về đủ
7 2N5401 Bipolar   Transistors – BJT PNP Gen Pr Amp
   
1 LOANTT Anh Thắng  Hàng đã về đủ
8 MAX6627MKA#TG16 Board   Mount Temperature Sensors 1C Accurate Temperature Sensor 3 LOANTT Anh Thắng  Hàng đã về đủ
9 SPF5043Z RF   Amplifier .05-4GHz SSG 12.9dB NF .8dB GaAs 2 LOANTT Anh Thắng  Hàng đã về đủ
10 TS63Y102KR10 Trimmer   Resistors – SMD 1K OHM 6.35MM SEALED 6 LOANTT Anh Thắng  Hàng đã về đủ
11 AD8310ARMZ Logarithmic   Amplifiers V-Out DC to 440 MHz 95dB 1 LOANTT Anh Thắng  Hàng đã về đủ
12 92-443.200 Industrial   Panel Mount Indicators / Switch Indicators PSHBUTN-ACT RED BLK BEZEL 1 LOANTT Anh Thắng  Hàng đã về đủ
13 TC74A0-5.0VAT Board   Mount Temperature Sensors Digital Thermal 2 LOANTT Anh Thắng  Hàng đã về đủ
14 AD9515BCPZ Clock   Drivers & Distribution 1.6GHz Dividers Delay Adj 2 Outputs 1 LOANTT Anh Thắng  Hàng đã về đủ
15 IRF7307TRPBF MOSFET   MOSFT DUAL N/PCh 20V 4.3A 3 LOANTT Anh Thắng  Hàng đã về đủ
16 19-931.0 Industrial   Panel Mount Indicators / Switch Indicators LPB REC MNT GD UNV LL 2 LOANTT Anh Thắng  Hàng đã về đủ
17 SI8232BD-D-IS DGTL   ISO 5KV 2CH GATE DVR 16SOIC 200 NINH NV SONG TÙNG Hàng đã về đủ
18 C1210C102KGRACTU Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 2000volts 1000pF X7R 10% 4 NINH NV ANH KIÊN Hàng đã về đủ
19 202R18W102KV4E Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 2Kvolts 1000pF 10% X7R 4 NINH NV ANH KIÊN Hàng đã về đủ
20 202S41W222KV4E Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 2Kvolts 2200pF 10% X7R 4 NINH NV ANH KIÊN Hàng đã về đủ
21 202R18W471KV4E Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 2000volts 470pF 10% X7R 4 NINH NV ANH KIÊN Hàng đã về đủ
22 C1210C222KGRACTU Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 2000volts 0.0022uF X7R 10% 2 NINH NV ANH KIÊN Hàng đã về đủ
23 C1210C681KGRACTU Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 2000volts 680pF X7R 10% 4 NINH NV ANH KIÊN Hàng đã về đủ
24 C1812C221MGRACTU Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 2000volts 220pF X7R 20% 2 NINH NV ANH KIÊN Hàng đã về đủ
25 C1206C101JDGACTU Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 1000volts 100pF C0G 5% 4 NINH NV ANH KIÊN Hàng đã về đủ
26 STTH1512G-TR Rectifiers   1200V Ultrafast 2500V rms 12pF 2 NINH NV ANH KIÊN Hàng đã về đủ
27 C0805C102J5GACTU Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 50volts 1000pF C0G 5% 10 NINH NV ANH KIÊN Hàng đã về đủ
28 C0805C681J5GACTU Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 50volts 680pF C0G 5% 10 NINH NV ANH KIÊN Hàng đã về đủ
29 CRCW080514K0FKEA Thick   Film Resistors – SMD 1/8watt 14Kohms 1% 100ppm 10 NINH NV ANH KIÊN Hàng đã về đủ
30 NJM13600D Transconductance   Amplifiers Dual 1 LOANTT Anh Dương Hàng   về số lượng 10 PCS
31 XBP24-DMSIT-250 RF Modules XBee-PRO   DigiMesh 2.4GHz50mW RPSMA ANT 4 ĐÔ PD Chị Thuận Hàng đã về đủ
32 IPS511GTR Power   Switch ICs – Power Distribution High Side Pow FET 150mOhm 50V 5A 100 NINH   NV Anh Thành Hàng đã về đủ
33  0299060.TXN FUSE   AUTO 60A 32VDC BLADE 10 HUYVN Anh Phát Hàng đã về đủ
34 SMBJ15A ESD   Suppressors / TVS Diodes 15volts 5uA 24 Amps Uni-Dir 2 LOANTT Anh Thắng  Hàng đã về đủ
35 HIF3F-20PA-2.54DS(71) Headers   & Wire Housings 20P PIN HEADER T/H R/A CHANGED FINISH 2 ĐÔ PD Anh Bùi Hàng đã về đủ
36 SUTS3053R3 Isolated   DC/DC Converters 3W 3.3V 0.6A Through Hole 2 ĐÔ PD Anh Bùi Hàng đã về đủ
37 UC3845BD1R2G Switching   Controllers 52kHz 1A Current PWM w/48% Duty Cycle Max 1000 thichth A.BẮC  Hàng đã về đủ
38 IQS127D-00002TSR Capacitive   Touch Sensors Progrmed for Active High Outputs 1000 thichth A.BẮC  Hàng đã về đủ
39 AD230-9-TO52-S1 Photodiodes   AD230-9-TO52-S1 200-240V 1 DOPD A.Đức Hàng đã về đủ
40 BYT56M-TR Rectifiers 1000 Volt   3.0 Amp 80 Amp IFSM 1500 thichth A.BẮC    Hàng đã về đủ
41 GRM2195C1H113JA01D Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 0805 11000pF 50volt C0G +/-5% 10 HƯƠNG NTT Anh Tùng Hàng đã về đủ
42 C0805C104K3RACTU Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 25volts 0.1uF X7R 10% 20 HƯƠNG NTT Anh Tùng Hàng đã về đủ
43 CC0603KRX7R8BB104 Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 100nF 25V X7R 10% 50 HƯƠNG NTT Anh Tùng Hàng đã về đủ
44 F750J477KUC Tantalum   Capacitors – Solid SMD 470uF 6.3V 10% 2813, 7.1×3.2x2mm 10 HƯƠNG NTT Anh Tùng Hàng đã về đủ
45 C1608X5R1E475M080AC Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 0603 4.7uF 25volts X5R +/-20% GP 20 HƯƠNG NTT Anh Tùng Hàng đã về đủ
46 C0603C220K3GACTU Multilayer   Ceramic Capacitors MLCC – SMD/SMT 25volts 22pF C0G 10% 10 HƯƠNG NTT Anh Tùng Hàng đã về đủ
47 AD623ARZ-RL Instrumentation   Amplifiers SINGLE SUPPLY RR 10 HƯƠNG NTT Anh Tùng Hàng đã về đủ
48 MAX31865ATP+ Data   Acquisition ADCs/DACs – Specialized MAX31865ATP+ 6 HƯƠNG NTT Anh Tùng Hàng đã về đủ
49 MAX31855KASA+ Sensor   Interface Thermocouple To Digital Converter 3 HƯƠNG NTT Anh Tùng Hàng đã về đủ
50 ADR01BRZ Voltage   References Ultracompact Prec 10V 7 HƯƠNG NTT Anh Tùng Hàng đã về đủ
51 LM2675M-3.3/NOPB Switching   Voltage Regulators HIGH EFF 1A STEP- DOWN VLTG REG 5 HƯƠNG NTT Anh Tùng Hàng đã về đủ
52 STM32F051C8T7 ARM Microcontrollers – MCU   Cortex M0 16kB 48MHz Motor CTRL SRAM MCU (Hàng thay thế) 6 HƯƠNG NTT Anh Tùng Hàng đã về đủ
53 BLM18PG300SN1D Ferrite Beads   0603 30 OHM 18 HƯƠNG NTT Anh Tùng Hàng đã về đủ
54 CDRH8D43NP-470NC Fixed   Inductors 47uH 1.3A SMD LP INDUCTOR 5 HƯƠNG NTT Anh Tùng Hàng đã về đủ
55 RC0603JR-0710ML Thick   Film Resistors – SMD 10M OHM 5% 10 HƯƠNG NTT Anh Tùng Hàng chưa về
56 RC1206JR-07200RL Thick   Film Resistors – SMD 200 OHM 5% 10 HƯƠNG NTT Anh Tùng Hàng đã về đủ
57 RC0603JR-0710KL Thick   Film Resistors – SMD 10K OHM 5% 10 HƯƠNG NTT Anh Tùng Hàng đã về đủ
58 RC0603JR-0711KL Thick   Film Resistors – SMD 11K OHM 5% 10 HƯƠNG NTT Anh Tùng Hàng đã về đủ
59 RC0603FR-0720KL Thick   Film Resistors – SMD 20K OHM 1% 10 HƯƠNG NTT Anh Tùng Hàng đã về đủ
60 RC0603FR-071KL Thick   Film Resistors – SMD 1K OHM 1% 10 HƯƠNG NTT Anh Tùng Hàng đã về đủ
61 MBRS140 Schottky   Diodes & Rectifiers 1.0a Power Rectifier Schottky 10 HƯƠNG NTT Anh Tùng Hàng đã về đủ
62 AD620ARZ Instrumentation   Amplifiers Low Drift Low Power 5 HƯƠNG NTT Anh Tùng Hàng chưa về
63 MCP3204T-CI/SL Analog   to Digital Converters – ADC 12-bit SPI 4 Chl 1 HƯƠNG NTT Anh Tùng Hàng đã về đủ