Tag Archives: Hàng Trung Quốc về ngày 22/01/2018

Hàng Trung Quốc về ngày 22/01/2018

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 22/01/2018
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx SL Nhân   viên Khách   hàng
1 LRN04N Relay   nhiệt . 0,4-0,63A Schneider                 2 HUYVN ANH   THUẬN
2 A98L-0031-0011 Pin   6V có giắc cắm gồm 2 quả tích hợp panasonic                 5 LOANTT Anh   Nguyện
3 A98L-0031-0012  Dây dài giắc cắm tối thiểu dài : 20cm                10 LOANTT Anh   Nguyện
4 A98L-0031-0025 Pin   6V có giắc cắm gồm 4  quả tích hợp panasonic                20 LOANTT Anh   Nguyện
5 A98L-0031-0026 Pin   3V có giắc cắm đặc biệt như hình ảnh Fanuc                10 LOANTT Anh   Nguyện
6 EAE-05                 4 HUYVN ANH   PHÁT
7 47-F4-57-009R1.1 Touch   Screen (Màn hình cảm ứng)                 1 HUYVN ANH   NGHỊ
8 SFH611A-2                10 DUNGLT Hikari
9 KCS057QV1AJ-G23                 1 DUNGLT HKR
10 Ổ   cắm công nghiệp QX817 Current   Rating: 32Amp             Voltage :   220V                               Công   suất định mức:  1Kw              Kiểu chân : 2P+E                            Chống nước :   IP44                            Tải   trọng : 10KW                              Tần số điện :50-60Hz                   According to: EN 60309              Flange: 75×75; fixing center: 56×56                     ZZDQ 1 Thichth anh Đức
11 Ổ   cắm công nghiệp QX-522 ZZDQ 1 Thichth anh Đức
12 MAX782CBX MAXIM                 5 DUNGLT HKR
13 LC244A  TI                10 DUNGLT Hikari
14 BC237   B                10 DUNGLT Hikari
15 TLP560G Toshiba                 6 KHOATHV Anh   Sang
16 TLC277CP TI                 6 KHOATHV Anh   Sang
17 SJ2519 Motorola                10 KHOATHV Anh   Sang
18 SJ2520 Motorola                10 KHOATHV Anh   Sang
19 BA6289F-E2 Rohm   Semiconductor                50 KHOATHV Anh   Hùng IN
20 29F040C-90                 5 DUNGLT Hikari
21 SN74LS156DR  TI                 5 DUNGLT Hikari
22  MAX232CWE                  5 DUNGLT Hikari
23 MMF200ZB040DK1 12 DUNGLT A GIÁP
24 Ống   ruột gà phi 2.8x150cm, màu xám Ống   ruột gà phi 25mm,dài 1,5m,có đầu luồn dây,đóng trong túi bóng 1000 Dinhttk Anh   KÍCH