170M6348

1,780,000 

Thông số cầu chì: 1000A-1000V

Danh mục: