THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ PHÒNG SẠCH

Thảm cao su chống tĩnh điện

THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ PHÒNG SẠCH

Mắt kính hiển vi soi nổi WF10X/20

THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ PHÒNG SẠCH

Bóng đèn Osram 64637

THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ PHÒNG SẠCH

Bộ bóng đèn kính hiển vi Led

THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ PHÒNG SẠCH

Bộ bóng đèn kính hiển vi

THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ PHÒNG SẠCH

Vải lọc sơn

THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ PHÒNG SẠCH

Băng dính teflon

THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ PHÒNG SẠCH

Ống ruột gà luồn dây thông minh

THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ PHÒNG SẠCH

Bọt biển CS-10

THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ PHÒNG SẠCH

Máng nhựa đi dây điện

THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ PHÒNG SẠCH

Nhíp chống tĩnh điện Vetus ESD 7A