2.54mm-40×2-FH

3,800 

 Chân xi màu vàng (Gold Plated Pins)2 x 40 pin chuẩn chân vuông 0.25″ khoảng cách 0.1″ (2,54 mm)Khoảng nhiệt độ: -55oC to +105oC Dòng tải 1ASử dụng với Đầu nối đực