A24-HASM-450

2.4GHz
 Whip, Tilt RF Antenna 2.1dBi Connector, RP-SMA Female Connector Mount

Mua theo số lượng

Số lượng 5 -9 10 -24 25 -49 50 -99 100 -500
Giá
Danh mục: Nhà sản xuất: