Bảng LED điều khiển qua tin nhắn SMS

   

Tính năng nổi bật

 

Việc cập nhật dữ liệu lên các bảng điện tử thường rất khó khăn do vị trí của bảng thưởng ở trên cao hoặc xa trung tâm. Bộ điều khiển bảng điện tử LED ma trận qua tin nhắn (SMS) điện thoại di động hỗ trợ:
– Bảng LED ma trận một màu
– Bảng LED ma trận ba màu
– Cập nhật bằng Tiếng Việt hoặc tiếng Anh
– Điều khiển thay đổi nội dung
– Điều khiển thay đổi màu sắc
– Điều khiển thay đổi hiệu ứngBảo mật qua việc nhận dạng số điện thoại di động và password. Số lượng ký lớn nhất có thể gửi lên bảng khoảng 1000 ký tự.
Ứng dụng
 Bảng LED-SMS được trưng bày tại hội trợ TECHMART Hà nội 2010
Đã được lắp đặt và đi vào hoạt động tốt tại biển công chào huyện Thạch Thất – Hà Nội để cập nhật dữ liệu từ xa qua mạng điện thoại di động.

Danh mục: