Contactors Mitsubishi S-N80-AC200V

 Contactors Mitsubishi S-N80-AC200V.
Dòng điện định mức: 135 A.
Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.3 W.
Tiếp điểm phụ: 2 NO và 2 NC.
Sử dụng cho động cơ: 45 kW.
Kích thước: 100 x 124 x 127 mm (W xH xD).
Khối lượng: 1.8 kg.
Bộ phận kết nối: BH569N350.
Rơle nhiệt: TH-N60TAKP 54-105 A.

Danh mục: