Điện trở 10K 1/4W

4,750 

Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%Bán theo Gói 100 pcs