Domino 3

3,000 

 – Domino màu xanh. – 3 chân thẳng.