Header đực 1×40

3,000 

  2.54mm 40×1 Single Male Pin Header
Desciption 
– Chân xi màu vàng- 1 x 40 pin chuẩn chân vuông 0.25″ khoảng cách 0.1″ (2,54 mm)- Khoảng nhiệt độ: -55oC to +105oC – Dòng tải 1A- Sử dụng với Đầu nối
 

Danh mục: