HhX-25221IRF-50

13,800 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-25221IRF-50

red

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.24W

   13,800

HHX-25221IYF-50

yellow

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.24W

   13,800

HHX-25221IBF-50

blue

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.24W

   13,800

HHX-25221IBF-50

green

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.24W

   13,800

HHX-25221IWF-50

white

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.24W

   13,800

HHX-25221IWYF-50

warm white

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.24W

   13,800

Danh mục: