HHX-38103IRF-50 with IC

18,800 

 Mã nhà   SXMàuMô tảđiện áp   SDCông xuất Giá bán HHX-38103IRF-50red5050-SMD,waterproof,constant   currentDC12V0.72W   18,800 HHX-38103IYF-50yellow5050-SMD,waterproof,constant   currentDC12V0.72W   18,800 HHX-38103IBF-50blue5050-SMD,waterproof,constant   currentDC12V0.72W   18,800 HHX-38103IGF-50green5050-SMD,waterproof,constant   currentDC12V0.72W   18,800 HHX-38103IWF-50white5050-SMD,waterproof,constant   currentDC12V0.72W   18,800 HHX-38103IWYF-50warm   white5050-SMD,waterproof,constant   currentDC12V0.72W   18,800

Danh mục: