LAS1AWF11D

 Màu: Trắng (White)
Điện áp: 24VDC

Danh mục: