LQ10D367

2,200,000 

LCD 10.4 inch. Độ phân giải: 640 x 480 (VGA)

Danh mục: