Module Full Color P20

480,000 

Kích thước : 320mm x 160mm
Điểm ảnh : 8 x 16 dot
Chế độ quét : 1/1 Quét tĩnh
Đặc tính : Outdoor ( chịu nước )

Danh mục: