Module P10 màu xanh nước biển 01 màu trong nhà

230,000 

Kích thước : 160mm x 320mm
Điểm ảnh : 16 x 32 dot
Đặc tính: indoor ( dùng trong nhà

Danh mục: