PIC16F505-I/P

19,000 

8-bit Microcontrollers – MCU 2 KB 72 RAM 12 I/O

còn 2 hàng (có thể đặt hàng trước)