Relay Omron MY2N-CR AC100/110

 – Relay Omron MY2N-CR AC100/110
– Điện áp cuộn dây: 
 + 100 VAC 11.7 mA (50 Hz), 100 VAC 10 mA (60 Hz)
 + 110 VAC 12.9 mA (50 Hz), 110 VAC 11 mA (60 Hz)
– Loại tiếp điểm: DPDT
– Dòng tải định mức của tiếp điểm: 
 + 220 VAC 5 A (Resistive load)
 + 220 VAC 2 A (Inductive load (cos phi = 0.4))
 + 24 VDC 5 A (Resistive load)
 + 24 VDC 5 A (Inductive load (L/R = 7 ms))
– Chịu dòng tối đa của tiếp điểm: 
 + AC: 5 A (Resistive load)
 + AC: 5 A (Inductive load (cos phi = 0.4))
 + DC: 5 A (Resistive load)
 + DC: 5 A (Inductive load (L/R = 7 ms)
– Loại chân cắm: Plug-in 
 

Danh mục: