THIẾT BỊ ĐO QUANG PHỔ LASER DI ĐỘNG LIS-01

Liên hệ

LĨNH VỰC SỬ DỤNG LIS-01

    • Kiểm soát đầu vào/đầu ra của kim loại và hợp kim.
    • Xác định mác thép trong ứng dụng PMI.
    • Đo lường các giá trị đương lượng cacbon CE trong ứng dụng hàn.
    • Phân loại nhanh trong ứng dụng thu mua phế liệu.
    • Phân tích quang phổ trong nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Lab.

Máy phân tích kim loại LIS-01 được thiết kế để kiểm tra đầu vào hoạt động của các sản phẩm kim loại cán, xác định mác thép, phế liệu của kim loại màu và kim loại đen và hợp kim. Máy quang phổ cung cấp tốc độ cao trong việc xác định các nguyên tố hóa học: C, Si, Mn, Cr, Ni, Fe, Mg, Al, V, Cu, Zn, Sn, Mo, Ti, W, Nb, Pd, Ag, Cd, Pt, Au và những người khác.