TP-GSM Kit V1.1

1,490,000 

1. Giao tiếp máy tính qua RS2322. Giao tiếp với Vi Xử lí qua UART mức tín hiệu TTL3. Điện áp hoạt động 12VDC 1ABộ sản phẩm bao gồm: + 01 thiết bị (ảnh).+ 01 tài liệu hướng dẫn sử dụng.

Danh mục: