Truyền dữ liệu về trung tâm qua SMS/GPRS

Giải pháp điều khiển, thu thập, truyền dữ liệu qua mạng điện thoại di động GSM:-Hỗ trợ các hệ thống điều khiển và thu thập số liệu-Các hệ thống hiển thị số liệu ngân hàng như lãi xuất gửi tiền, tỉ giá USD, EUR, … cập nhật qua internet tới các bảng hiển thị đầu cuối qua mạng điện thoại di động-Đầu cuối trang bị một thẻ SIM thuê bao điện thoại di động-Phần mềm điều khiển viết trên web hoặc cài đặt trực tiếp lên máy-Hỗ trợ cập nhật IP tự động và điều khiển đa điểm-Hỗ trợ các phương thức SMS/GPRS-Thời gian chuyển giao hoàn toàn để khách hàng làm chủ công nghệ và nhúng vào sản phẩm của mình: 20 ngàyHình thức hợp tác:-Cùng phát triển sản phẩm-Chuyển giao công nghệ hoàn toàn bao gồm source code

Danh mục: