Tụ gốm 100pF (101)

1,900 

Ceramic Disc Capacitor
Bán theo gói: 1 Gói = 10 pcs Type
Chân cắm
Capacitance
100pF
Voltage Rating
50V
Tolerance
±10%