2.54mm-40×1-MH

2,300 

 Chân xi màu vàng1 x 40 pin chuẩn chân vuông 0.25″ khoảng cách 0.1″ (2,54 mm)Khoảng nhiệt độ: -55oC to +105oC Dòng tải 1ASử dụng với Đầu nối