BA6289F-E2

20,000 

IC MOTOR DRIVER 3.5V-15V, Kiểu chân: 8SOP.

Danh mục: Từ khóa: