CPU BX-4MC

Chi tiết sản phẩm

-Điều khiển module full, hiển thị 7 màu
Dành cho modul full màu, điều khiển 40K điểm
 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

2560*16, 416*96

Danh mục: