Chưa xác định

VS-T70HF60

450,000 

Chưa xác định

LZB-3WB

560,000 

Chưa xác định

AMD41-20-20

6,700,000 

Linh kiện bán dẫn

ER-TP050-2

100,000 

Linh kiện bán dẫn

EADP-120GRA

220,000 

Chưa xác định

K-TEK-B116FK

1,000,000 

Linh kiện bán dẫn

ERM12864FS-6

250,000 

Linh kiện bán dẫn

ERM19264SBS-1

450,000 

Chưa xác định

SI-7230M

275,000 

Linh kiện bán dẫn

BSS123W-7-F

8,700 

Chưa xác định

103AT-2

13,000 

Linh kiện bán dẫn

SN75189DR

30,000 

Linh kiện bán dẫn

SN75188DR

30,000 

Chưa xác định

CTM699

1,400,000 

Chưa xác định

CM75TF-12H

800,000 

Chưa xác định

CTP301

4,100,000 

Linh kiện bán dẫn

RXEF135

3,200 

Chưa xác định

A60L-0001-0290#LM32C

40,000 

Chưa xác định

HP119E

10,000 

Chưa xác định

A44L-0001-0165#500A

320,000 

Chưa xác định

A7800A

25,000 

Chưa xác định

15050HSL

380,000 

Chưa xác định

KEG13-Y

35,000 

Chưa xác định

170M6348

1,780,000 

Chưa xác định

SJ2520

120,000 

Chưa xác định

LY2N-D2 DC24V

140,000 

Chưa xác định

R4T-YC DC24V

300,000 

Chưa xác định

SJ2519

120,000 

Chưa xác định

R4T-G6D DC24V

430,000 

Chưa xác định

TLC277CP

40,000 

Chưa xác định

TLP560G

20,000 

Chưa xác định

SPK-WM DC24V

820,000 

Chưa xác định

LQ10D367

2,200,000 

Chưa xác định

BA6289F-E2

20,000 

Chưa xác định

4,600 

Chưa xác định

SFM20-C

6,000 

Chưa xác định

Dây kết nối Board RZA0493

120,000 

Chưa xác định

FY-1A

1,400,000 

Chưa xác định

FPD-2-A9-P2-O3-O3

6,100,000 

Chưa xác định

FPD-1-S13-P2-O3

4,770,000 

Chưa xác định

SFK-112DM

21,000 

Chưa xác định

EN6000B3-1

5,600,000 

Chưa xác định

VS-T70HF60

450,000 

Chưa xác định

XMT-288FC-III

4,900,000 

Chưa xác định

TSXP57103M

13,500,000 

Chưa xác định

QAW4000-04

810,000 

Chưa xác định

SCB941600

980,000 

Chưa xác định

4V410-15

630,000 

Chưa xác định

ASY-2D

130,000 

Chưa xác định

JSS48A-S

345,000