Giảm giá!

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

AZ23C7V5-TP

9,000 

Linh kiện khác

MRF24WB0MA/RM

464,000 
Giảm giá!

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

MAX487ESA+T

6,300 
Giảm giá!

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

MAX487CSA+T

6,300 

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

IRF640NSTRLPBF

8,000 

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

IC1262-33VDB

69,600 

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

PIC16F526-I/P

23,200 
Giảm giá!

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

PIC16F631-I/P

63,000 
Giảm giá!

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

PIC16F726-E/SS

42,000 

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

NE556N

4,000 
Giảm giá!

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

PIC16F72-I/SS

15,000 
Giảm giá!

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

PIC16F84A-04I/P

86,000 

Linh kiện bán dẫn

HD64F7065F60

865,000 

Linh kiện bán dẫn

AD812

11,000 
Giảm giá!

Linh kiện bán dẫn

Tụ nhôm 1000uf-16V

1,800 
Giảm giá!

Linh kiện bán dẫn

Tụ Hóa 47uf 50V

450 

Linh kiện bán dẫn

CP4060BE

6,000 

Linh kiện bán dẫn

MC9S12DG1288

140,000 

Linh kiện bán dẫn

BSN207DICT-ND

8,000 

Linh kiện bán dẫn

ISL 12022MIBZTCTND

120,000 

Linh kiện bán dẫn

IC 6417727F SH3-DSP

400,000 
Giảm giá!

Linh kiện bán dẫn

74LS245

5,000 

Linh kiện bán dẫn

HD64F7065AF60

865,000 

Linh kiện bán dẫn

11,000 

Linh kiện bán dẫn

SUB85N03-041

5,000 

Linh kiện bán dẫn

LT1074CT

67,000 

Linh kiện bán dẫn

BTA216800B

40,000 

Linh kiện bán dẫn

KA7915

Liên hệ
Giảm giá!

Mạch tích hợp - IC

4558D

3,000 
Giảm giá!

Mạch tích hợp - IC

AN6884

4,000 

Mạch tích hợp - IC

PT2399

4,000 

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

NUCLEO-H755ZI-Q

1,050,000 

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

CX77304

23,200 

Linh kiện bán dẫn

PIC24F4A2-I/ST

139,200 

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

HCF4066B

5,400 

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

LM10851T

25,000 

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

TC1262-3.3VDB

69,600 
Giảm giá!

Linh kiện bán dẫn

LVC08A

52,600 
Giảm giá!

Linh kiện bán dẫn

74LV04AT14-13

18,200 
Giảm giá!

Linh kiện bán dẫn

FST3253

165,800 
Giảm giá!

Linh kiện bán dẫn

LVTH245A

7,900 
Giảm giá!

Linh kiện bán dẫn

MAX713CSE

64,900 
Giảm giá!

Linh kiện bán dẫn

SN74LVC32ADR

2,280 
Giảm giá!

Linh kiện bán dẫn

IS61NV25616AL

72,000 
Giảm giá!

Linh kiện bán dẫn

MSP430F2003TPWR

9,000 
Giảm giá!

Linh kiện bán dẫn

LMP91000SDE/NOPB

76,500 
Giảm giá!

Linh kiện bán dẫn

MIC29302MU

9,900 
Giảm giá!

Linh kiện bán dẫn

SN74LS47N

15,300 
Giảm giá!

Linh kiện bán dẫn

SN74LS193N

6,200 
Giảm giá!

Linh kiện bán dẫn

SN74HCOON

4,500