-50%

Connector - Header

IDC2.5(1:2)

500 
-33%

Connector - Header

IDC2.5(1:1)

1,000 
-20%

Connector - Header

Dây header 2.54mm

2,000 
-33%

Connector - Header

Connector 5 chân cái

400 
-33%

Connector - Header

Connector 5 chân đực

400 
-25%

Connector - Header

Domino 2 connector 2 chân

1,500 
-22%

Connector - Header

FDD1-250 đầu cos vàng

390 
-20%
2,000 
-28%

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Long Đền Nhựa

180 
Developed by Tiepthitute