DC12850-2 300V 10A

1,500 

 
2 Cực,
Chân thẳng dọc              
Có thể ghép nhiều cái với nhau để có số chân nhiều hơn
Pin-to-pin 5mm
300VAC, 10A

Danh mục: