Domino 2

1,500 

 – Domino màu xanh. – 2 chân thẳng.