HDMI to VGA

 Description( Mô tả ) : 
Chuyển đổi tín hiệu từ HDMI sang VGA.
– Đầu vào là tín hiệu HDMI  đầu ra là tín hiệu VGA (lưu ý: không chuyển ngược lại được)
– Video đầu vào giao diện HDMI. HDMI định dạng đầu vào: 720p, 1080i, 1080p
Video đầu ra giao diện  VGA. VGA độ phân giải đầu ra: Với sự thay đổi đầu vào tín hiệu HDMI hỗ trợ độ phân giải: 800 * 600,1024 * 768,1280 * 720,1280 * 1024,1920 * 1080.
– Hỗ trợ pixel tốc độ 25MHz đến 165MHz
 

Danh mục: