Header cái 1×40

5,000 

  2.54mm 40×1 Single Female Header
         Desciption
Chân xi màu vàng (Gold Plated Pins)
1 x 40 pin chuẩn chân vuông 0.25″ khoảng cách 0.1″ (2,54 mm)
Khoảng nhiệt độ: -55oC to +105oC 
Dòng tải 1A
Sử dụng với Đầu nối đực
 

Danh mục: