Header cái 2×40

7,000 

  2.54mm 40×2 Double Female Header
  Desciption
Chân xi màu vàng (Gold Plated Pins)
2 x 40 pin chuẩn chân vuông 0.25″ khoảng cách 0.1″ (2,54 mm)
Khoảng nhiệt độ: -55oC to +105oC 
Dòng tải 1A
Sử dụng với Đầu nối đực
 
 

Danh mục: