HHX-1681IRF-50

10,900 

 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-1681IRF-50

red

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.24W

   10,900

HHX-1681IYF-50

yellow

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.24W

   10,900

HHX-1681IBF-50

blue

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.24W

   10,900

HHX-1681IGF-50

green

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.24W

   10,900

HHX-1681IWF-50

white

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.24W

   10,900

HHX-1681IWYF-50

warm white

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.24W

   10,900

Danh mục: