HHX-38102RF-50

14,800 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-38102RF-50

red

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.48W

   14,800

HHX-38102YF-50

yellow

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.48W

   14,800

HHX-38102BF-50

blue

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.48W

   14,800

HHX-38102GF-50

green

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.48W

   14,800

HHX-38102WF-50

white

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.48W

   14,800

HHX-38102WYF-50

warm white

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.48W

   14,800

HHX-38102RGBF-50

RGB

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.72W

   14,800

Danh mục: