HHX-1681RF-50

9,700 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-1681RF-50

red

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    9,700

HHX-1681YF-50

yellow

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    9,700

HHX-1681BF-50

blue

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    9,700

HHX-1681GF-50

green

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    9,700

HHX-1681WF-50

white

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    9,700

HHX-1681WYF-50

warm white

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    9,700

HHX-168RGBF-50

RGB

5050-SMD,waterproof

DC5V

0.3W

    9,700

Danh mục: