HHX-75143IRF-30

8,600 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-75143IRF-30

red

3020-SMD,non-waterproof,constant current

DC12V

0.24W

    8,600

HHX-75143IYF-30

yellow

3020-SMD,non-waterproof,constant current

DC12V

0.24W

    8,600

HHX-75143IBF-30

blue

3020-SMD,non-waterproof,constant current

DC12V

0.24W

    8,600

HHX-75143IGF-30

green

3020-SMD,non-waterproof,constant current

DC12V

0.24W

    8,600

HHX-75143IWF-30

white

3020-SMD,non-waterproof,constant current

DC12V

0.24W

    8,600

HHX-75143IWYF-30

warm white

3020-SMD,non-waterproof,constant current

DC12V

0.24W

    8,600

Danh mục: