HHX-20161RF-35

5,600 

 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

Công xuất

 Giá bán

HHX-20161RF-35

red

20mm, 3528SMD,waterproof,5V

0.1W/pcs

      5,600

HHX-20161RF-35

yellow

20mm, 3528SMD,waterproof,5V

0.1W/pcs

      5,600

HHX-20161RF-35

blue

20mm, 3528SMD,waterproof,5V

0.1W/pcs

      5,600

HHX-20161RF-35

green

20mm, 3528SMD,waterproof,5V

0.1W/pcs

      5,600

HHX-20161RF-35

white

20mm, 3528SMD,waterproof,5V

0.1W/pcs

      5,600

Danh mục: