HHX-163RF

5,600 

 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

Công xuất

 Giá bán

HHX-163RF

red

Straw hat LED,waterproof,DC12V

0.24W/pcs

      5,600

HHX-163YF

yellow

Straw hat LED,waterproof,DC12V

0.24W/pcs

      5,600

HHX-163BF

blue

Straw hat LED,waterproof,DC12V

0.24W/pcs

      5,600

HHX-163GF

green

Straw hat LED,waterproof,DC12V

0.24W/pcs

      5,600

HHX-163WF

white

Straw hat LED,waterproof,DC12V

0.24W/pcs

      5,600

HHX-163RGBF

RGB

Straw hat LED,waterproof,DC5V

0.24W/pcs

      7,500

Danh mục: